• darkblurbg
    Welke sociale subsidies bestaan er?

Zonder aandacht voor sociale aspecten geen kenniscreatie

Technologie en handel zijn belangrijke drijfveren voor een welvarend Nederland. Zonder aandacht voor sociale aspecten wordt echter niemand er gelukkig van. De aansluiting van onderwijs en maatschappij op het bedrijfsleven is cruciaal om stappen voorwaarts te zetten. Daarbij komt dat de arbeidsmarkt onder druk staat. Bedrijven laten expats invliegen ter ondersteuning, maar kunnen de arbeidskrapte niet in hun eentje oplossen.

De overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven slaan de handen ineen (Triple Helix) om opleidingen te richten op vraag vanuit het bedrijfsleven en om een gezonde werkomgeving te creëren. Zo kunnen mensen boeiend en modern onderwijs volgen dat duurzaam op de praktijk van het bedrijfsleven aansluit. Knappe koppen en gouden handjes kunnen direct aan de slag!

 

Een greep uit de sociale subsidies

  • OPZuid: Aantrekkelijke subsidie voor projecten waarin bedrijven en kennisinstellingen hun krachten bundelen om technische opleidingen te realiseren
  • ESF: Europees Sociaal Fonds voor projecten om werknemers gezond en gemotiveerd te houden
  • Sterk techniekonderwijs: Subsidie voor het technische VMBO ten behoeve van duurzaam en kwalitatief technisch onderwijs in de regio
  • MKB !dee: Subsidie voor innovatieve ideeën vanuit het MKB om technisch personeel te werven, behouden en ontwikkelen
  • Praktijkleren: Financiële tegemoetkoming voor bedrijven die aan leerlingen/studenten stageplekken aanbieden

 

Wil je jouw project toetsen op relevante subsidies? In een vrijblijvend gesprek bij jou op locatie kunnen we de mogelijkheden inventariseren.

 

Subsidieadvies nodig? Neem contact op om te sparren