• darkblurbg
    Welke internationale subsidies bestaan er?

Nederland heeft een open economie

Internationale handel is belangrijk voor Nederland. Veel Nederlandse bedrijven doen zaken met het buitenland. Daarnaast zijn er tal van bedrijven die niet direct handel voeren met het buitenland, maar toeleverancier zijn. Naast dat internationale handel aan de Nederlandse economie bijdraagt, kan het de economie van ontwikkelingslanden en opkomende economieën een flinke boost geven. Om internationale samenwerking op te starten of uit te breiden is expertise nodig op onder andere het gebied van vergunningen, invoerheffingen en certificering.

Internationale samenwerking wordt op diverse manieren door de overheid gesteund, in de vorm van onder meer handelsmissies, coaching, garanties en subsidies. Voorbeelden van projecten die gesupport worden zijn infrastructuurprojecten, het demonstreren van nieuwe gewassen speciaal voor bepaald klimaatsoorten en het opzetten van een fabriek in een opkomende economie.

 

Een greep uit de internationale subsidies

  • DHI: Subsidie voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheids- en Investeringsvoorbereidingsstudies voor internationale projecten, uiteenlopend van export tot investeringen in buitenlandse bedrijven
  • Missievouchers: Vouchers voor een handelsmissie of een beursinzending
  • Coachingsvouchers: Vouchers voor het opstellen van een strategisch, internationaal actieplan met een coach
  • Kennisvoucher: Voucher voor het inwinnen van fiscaal of juridisch advies op jouw bedrijf op een buitenlandse markt te positioneren
  • Partners voor Water: Subsidie voor het uitvoeren van pilotprojecten of haalbaarheidsstudies om vernieuwende technologie of methodiek op het gebied van water te testen, demonsteren of onderzoeken

 

Wil je jouw project toetsen op relevante subsidies? In een vrijblijvend gesprek bij jou op locatie kunnen we de mogelijkheden inventariseren. 

 

Subsidieadvies nodig? Neem contact op om te sparren