• darkblurbg
    Welke innovatiesubsidies bestaan er?

Innovatie is cruciaal om vooruitgang te realiseren

Zonder nieuwe inzichten zetten we pas op de plaats. Maar innovatie komt niet zomaar tot stand. Innovatie vraagt om expertise, tijd en energie. Niet elke partij heeft voldoende middelen om de financiering en bijbehorend risico te dragen. De overheid verstrekt dan ook tal van subsidies aan bedrijven en instellingen, zodat zij hun ambities en creatieve ideeën kunnen waarmaken.

Innovatiesubsidies zijn bestemd voor uiteenlopende R&D-activiteiten: van vooronderzoek en haalbaarheidsstudies, tot ontwikkeling en testen, valorisatie en demonstraties. Voor de verschillende Technology Readiness Levels (TRL-stadia) bestaan verschillende subsidies. De gemene deler is het bevorderen van R&D oftewel de technische ontwikkeling van producten, diensten, processen en programmatuur.

 

Een greep uit de innovatiesubsidies

  • MIT: Subsidie voor MKB- en samenwerkende partijen om haalbaarheidsonderzoeken en R&D-projecten te bevorderen
  • WBSO: Aantrekkelijke fiscale regeling voor bedrijven die technisch nieuwe producten, diensten of software ontwikkelen
  • OPZuid: Programma dat een forse stimulans biedt aan bedrijven en instellingen in Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Zeeland en Limburg) die investeren in onder meer proeftuinen, open innovatie en valorisatie van kennis in producten
  • Eurostars: Europese subsidie bestemd voor hightech bedrijven en instellingen die internationaal samenwerken om marktgerichte technologie te ontwikkelen
  • INTERREG: Programma voor ondernemers, onderzoekers en de overheid om over Europese grenzen innovatie te bevorderen
  • Stimuleringsfonds MRE: Regeling voor ondernemers in de regio Eindhoven die innovatieplannen starten en daarmee de economie een impuls geven
  • Limburgmakers: Subsidie voor bedrijven die actief zijn in de Limburgse Maakindustrie

 

Wil je jouw project toetsen op relevante subsidies? In een vrijblijvend gesprek bij jou op locatie kunnen we de mogelijkheden inventariseren.

 

Subsidieadvies nodig? Neem contact op om te sparren