• darkblurbg
    Welke duurzaamheidssubsidies bestaan er?

Onze economie is gebaseerd op een lineair ‘take, make, dispose’ model

We gebruiken natuurlijke grondstoffen van de aarde om iets te produceren en gooien het weg als het niet meer aan onze eisen voldoet. Fossiele bronnen worden geconsumeerd tot ze op zijn en zo wordt de aarde uitgeput. De transitie naar een duurzaam model staat hoog op de agenda van beleidsmakers. Een circulaire economie, waarin hernieuwbare bronnen worden benut en waarde wordt behouden in plaats van verspild, biedt uitkomst. Dankzij ingrijpen van de overheid worden steeds meer duurzame initiatieven gepakt.

Het aanbod aan duurzame subsidies is uiteenlopend. Denk aan subsidie voor onderzoek naar technieken om plastics te recyclen, voor het gebruik van milieuvriendelijke materialen in de bouw, slimme transportoplossingen en voor de aanschaf van hernieuwbare energietechnieken, zoals windmolens en PV-installaties.

 

Een greep uit de duurzaamheidssubsidies

  • GIST: Subsidie voor haalbaarheidsstudies om productieprocessen te vernieuwen om ze milieuvriendelijker te maken
  • SDE+: Regeling met een omvangrijk budget die subsidie biedt voor het opwekken van energie via hernieuwbare bronnen, zoals zon, biomassa en wind
  • MIA/EIA: Voordeel in de vorm van een fiscale aftrekpost voor de aanschaf van milieu- en/of energievriendelijke investeringen, zoals isolatie en mobiele landbouwmachines
  • DEI: Subsidie voor ondernemers die een energie-innovatie willen demonstreren om de werking in de praktijk aan te tonen
  • ISDE: Subsidie voor het investeren in onder meer zonneboilers en warmtepompen
  • LIFE: Forse stimulans bestemd voor projectideeën op het gebied van natuur-, milieu en klimaat
  • Carbon Capture, Utilisation and Storage: Programma voor projecten aangaande afvang, gebruik, transport en opslag van CO2 met als doel CO2-reductie
  • PlattelandsOntwikkelingsProgramma 3: POP3 is een groot Europees instrument om de agrarische sector te ondersteunen en te helpen innoveren

 

Wil je jouw project toetsen op relevante subsidies? In een vrijblijvend gesprek bij jou op locatie kunnen we de mogelijkheden inventariseren.

 

Subsidieadvies nodig? Neem contact op om te sparren